Shuai (Palm) Zhou's Homepage

Contact

Shuai Palm Zhou

Graduate Student at UCSC

Tel: (669) 214-4200

shuaizhou.palm at gmail.com

shuai.z at ucsc.edu

Publications

  • Jianzhu Guo, Shuai Zhou, Jinlin Wu, Jun Wan, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Stan Z Li "Multi-modality Network with Visual and Geometrical Information for Micro Emotion Recognition", Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2017), 2017 12th IEEE International Conference on, 2017 [pdf]
  • Jiali Duan, Jun Wan, Shuai Zhou, Xiaoyuan Guo, S Li "A unified framework for multi-modal isolated gesture recognition", ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2017 [pdf]
  • Zichang Tan, Shuai Zhou, Jun Wan, "Age Estimation Based on A Single Network with Soft Softmax of Aging Modeling", ACCV, 2016 [pdf]
  • Shuai Zhou, Yanyan Liang, Jun Wan, Stan Z Li, "Facial Expression Recognition Based on Multi-scale CNNs", Chinese Conference on Biometric Recognition. & Springer International Publishing, 2016: 503-510 [link]
  • Jiali Duan, Shengcai Liao, Shuai Zhou, Stan Z Li, "Face Classification: A Specialized Benchmark Study", Chinese Conference on Biometric Recognition. & Springer International Publishing, 2016: 22-29. [link]
  • Jun Wan, Yibing Zhao, Shuai Zhou, Isabelle Guyon, Sergio Escalera and Stan Z. Li, "ChaLearn Looking at People RGB-D Isolated and Continuous Datasets for Gesture Recognition", CVPR Workshop, 2016 [pdf]